dr. sc. Ivona Škreblin Kirbiš

Ivona Škreblin Kirbiš

Dr. sc. Ivona Škreblin Kirbiš od 2005. godine na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM) provodi istraživanja i predaje u području primjene psihologije u managementu na Katedri za management, poduzetništvo i digitalnu transformaciju. Predaje Organizacijsko ponašanje, Management ljudskih potencijala, Socijalnu psihologiju, Vodstvo, Management, Management promjena i Primjenu mjerenja u ljudskim potencijalima na preddiplomskom i diplomskom MBA studiju. Programski je direktor studija MBA Management, i vodi projekte razvoja karijere studenata za Career centar ZŠEM-a. Također sudjeluje u programima edukacije za tvrtke.

Diplomirala je psihologiju na Sveučilištu u Rijeci u Hrvatskoj, te potom doktorirala na Sveučilištu u Trstu u Italiji 2005. godine na području socijalne psihologije pod mentorstvom američkog profesora dr. Robert A. Wicklund i sa stipendijom Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije. Provela je godinu dana na akademskom boravku u SAD-u na Sveučilištu Oglethorpe u Atlanti, Georgia. Dodatno se usavršavala kroz međunarodni programrazvoja profesora poslovnih školau Španjolskoj na IESE u Barceloni 2006. godine.

Po završetku doktorskog studija dr.sc. Škreblin Kirbiš radila je kao znanstveni asistent na Institutu za antropologiju u Zagrebu. Ima veliko iskustvo na području istraživanja tržišta, koje je stekla kroz provođenje anketa za tada vodeće tvrtke istraživanja tržišta. Bila je član istraživačkog projekta o širenju znanja u bilateralnoj gospodarskoj suradnji u okviru programa Ministarstva Republike Hrvatske trgovine, rada i poduzetništva. U 2009. godini predaje kolegij Management of Organizations tijekom jednog semestra na partnerskom sveučilištu University of Central Missouri u SAD-u. Sudjelovala je u projektu izrade modela vanjskog vrednovanja osnovnih i srednjih škola pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Svoje znanstveno-istraživačke radove na temu ekonomski važnih ponašanja kroz istraživanje kognitivnih procjena, percepcija i stavova u pozadini tih ponašanja s implikacijama za obrazovanje objavljuje i predstavlja u domaćim i inozemnim časopisima te na međunarodnim konferencijama.Osim u Hrvatskoj živjela je i radila u Italiji i SAD-u te se aktivno služi engleskim i talijanskim jezikom.

Znanost

 1. Škreblin Kirbiš, Ivona; Tomić, Iva; Vehovec, Maja.
  Mirovinska pismenost i štednja za treću životnu dob. // Revija za socijalnu politiku. 18 (2011) , 2; 127–148 (članak, znanstveni).
 2. Škreblin Kirbiš, Ivona; Richards, Randy.
  Teaching human resource management in Croatia using work-based action projects. // International Journal of Management Education. 9 (2010) , 1; 21–32 (članak, znanstveni).
 3. Richards, Randy; Škreblin Kirbiš, Ivona; Koričan, Mirna.
  Načela etičnosti u upravljanju ljudskim potencijalima. // Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu. 64(2009) , 4; 513–529 (pregledni rad, znanstveni).
 4. Pavić, Nika; Šakić, Katarina; Škreblin Kirbiš, Ivona; Richards, Randy; Martinac; Miran.
  Cost management of general and regional anaesthesia techniques in context of quality resource management at the department of orthopaedics. // Periodicum biologorum. 113 (2011) , 2; 129–136 (članak, stručni).
 5. Koričan, Mirna; Škreblin, Ivona.
  HRM Function and Strategy – the Croatian Perspective // Zbornik 27. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti / Proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development / Vladislav Rajkovič, Eva Jereb, Tomaž Kern, Miroljub Kljajić, Bjoern Paape, Milan Pagon, Goran Vukovič (ur.).
 6. Kranj : Moderna organizacija, 2008. 1090-1095 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 7. Nestić, Danijel; Radić, Andreja; Škreblin Kirbiš, Ivona; Švaljek, Sandra; Tomić, Iva; Vehovec, Maja. Starenje stanovništva i održavanje primjerenog životnog standarda u trećoj životnoj dobi, 2010. (znanstvena studija).
 8. Škreblin, I. & Koričan, M. (2007). Education and competitiveness: Human resources and company’s strategy. 6th Human Resource Management Arena, Zagreb, 9th and 10th October 2007.
 9. Vehovec, M. & Škreblin Kirbiš I. (2007). Career choice and social responsibility of employer. International scientific conference “Socijalno odgovorno gospodaranje” organized by University of Rijeka – Faculty of Law and Hanns Seidel Stiftung. Book chapter. Rijeka, 5th and 6th October 2007.
 10. Rakušić, S., Vehovec, M. & Škreblin, I. (2005). Knowledge sharing and technology transfer: evaluation of recipient’s satisfaction in bilateral economic cooperation. 6th International Conference: Enterprise in Transition. Crnjak-Karanović, E. (Ed.). Split: Faculty of Economics Split, 551-564.
 11. Koričan, M. & Škreblin I. (2008). HRM function and Strategy – the Croatian Perspective. 27th International Conference on Organizational Science Development. Rajkovič, V., Jereb, E., Kern, T., Kljajić, M., Paape, B., Pagon, M., Vukovič G. (Eds.). Portorož: University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, 1090-1095.
 12. Vehovec, M. & Škreblin Kirbiš I. (2007). Career choice and social responsibility of employer. International scientific conference “Socijalno odgovorno gospodaranje” organized by University of Rijeka – Faculty of Law and Hanns Seidel Stiftung. To be published as a book chapter. Rijeka, 5th and 6th October 2007.
 13. Šreblin, I., Koričan, M i Mušura, A. (2006). Job performance and job satisfaction in higher education. 14th yearly conference of Croatian psychologists: Human resources and life cycle. Jelčić, J., Lopižić, J., Lugović, G i Sušanj, Z. (eds.). Šibenik: Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa – Šibenik. 25th-28th October, pp. 71-72.
 14. Škreblin, I. (2005). Is there a construct within a person without the person’s competence? 17th Ramiro and Zoran Bujas Days. Kamenov, Ž., Jelić, M. & Jokić Begić, M. (Eds.). Zagreb: Department for Psychology, Faculty of Phylosophy, University in Zagreb; Croatian Psychological Society: “Školska knjiga d.d.”, December 15th-17th, p. 93.
 15. Škreblin, I. (2004). Incompetence leads to cognitive consistency and to inability of relating cognitive and affective elements to performance. The 6th Conference on Social & Community Psychology. Trondheim, Norway: Dragvoll, NTNU, Depratment of Psychology, November 4th-5th, pp. 39-40.
 16. Peternel, L., Šimičić, L. & Škreblin, I. (2004). Acculturation process and ethnic identity of immigrants in Croatia. Cross-cultural Aspects of Mental Health and Psychosocial Well-Being in Immigrant/Refugee Adolescents. Hvar, Croatia October 2004.
 17. Škreblin, I. & Sujoldžić, A. (2004). Exploring health and behavior outcomes among immigrants in Croatia. Cross-cultural Aspects of Mental Health and Psychosocial Well-Being in Immigrant/Refugee Adolescents. Hvar, Croatia, October 2004.
 18. Wicklund, R. A. & Škreblin, I. (2003). When incompetence leads to cognitive coherency. 16th Ramiro Bujas Days. Bratko, D, Kolesarić, V. i Maslić-Seršić D. (Eds.). Zagreb, Croatia: Department for Psychology, Faculty of Phylosophy, University in Zagreb; Croatian Psychological Society; “Naklada Slap”, December 11th -13th prosinac, p 78.
 19. Wicklund, R. A. & Škreblin, I. (2003). When is the construct of internalization alive? V Congresso Nazionale – Sezione di Psicologia Sociale. Bari, Italia: Associazione Italiana Psicologi, September 26th and 27th, pp. 428-429.
 20. Škreblin Kirbiš, I., Kamenov, Ž. & Vehovec, M.. The role of unselfish motives in hypothetical and actual career choices.

Contributions to Books

 1. Vehovec, Maja; Škreblin Kirbiš, Ivona.
  Izbor karijere mladih i društvena odgovornost poslodavca // Socijalno odgovorno gospodarenje: ekonomski i etički aspekti / Bodiroga Vukobrat , Nada ; Barić , Sanja (ur.). Zagreb : TIM press Zagreb i Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. Str. 27-38.