doc. dr. sc. Ivanka Rajh

Ivanka Rajh

Ivanka Rajh diplomirala je engleski i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2002. godine. Stručni poslijediplomski studij konferencijskog prevođenja na Ecole Superieure d’Interpretes et de Traducteurs (ESIT), Sorbonne-Nouvelle, Paris III, uspješno je završila 2004. godine. Doktorirala je 2014. godine s temom „Analiza tendencija u oblikovanju hrvatskog i slovenskog marketinškog nazivlja od 1970-ih godina do danas“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Od 2005. godine zaposlena je kao predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, gdje je od 2013. do 2017. godine obnašala dužnost predstojnice Katedre za strane jezike. Njezini istraživački interesi obuhvaćaju terminologiju, jezik struke i prevođenje. Autorica je petnaestak znanstvenih i stručnih članaka, prijevoda stručne literature te je sudjelovala na mnogobrojnim međunarodnim konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Akreditirana je konferencijska prevoditeljica za institucije Europske unije, članica Hrvatskog društva konferencijskih prevoditelja, te njegova predstavnica u Vijeću Zajednice za prevoditeljstvo Hrvatske gospodarske komore. Dugogodišnja je članica Društvenog orkestra Hrvatskog glazbenog zavoda.

Detaljan popis radova: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=346541

Objavljeni znanstveni i stručni članci

Poglavlja u knjigama

 1. Rajh, Ivanka; Grčić Simeunović, Larisa. Classification of the Combinatorial Behavior of Verbs in the Marketing Domain. // Computational and Corpus-Based Phraseology / Corpas Pastor, Gloria ; Mitkov, Ruslan (ur.). Cham, Švicarska: Springer, Cham, 2019. str. 360-374 doi:10.1007/978-3-030-30135-4

Radovi u časopisima

Znanstveni i pregledni radovi

 1. Le Calvé Ivičević, Evaine; Rajh, Ivanka. Les petits ruisseaux font les grandes rivières: un projet participatif de production terminologique. // Inovacije u nastavi, 32 (2019), 2; 45-56 doi:10.5937/inovacije1902045L
 2. Parizoska, Jelena; Rajh, Ivanka. Idiom variation in business English textbooks: A corpus-based study. // ESP Today. Journal of English for Specific Purposes at Tertiary Level, 5 (2017), 1; 46-67 doi:10.18485/esptoday.2017.5.1.3
 3. Rajh, Ivanka. A corpus-based analysis of Croatian and Slovenian term formation in the marketing domain. // Fachsprache, 25 (2012), 1/2; 45-64
 4. Rajh, Ivanka; Bilić, Marija; Bićanić, Ivo. Conference interpreting in Croatia in 1989 and 2009. // FORUM Revue internationale d’interprétation et de traduction / International Journal of Interpretation and Translation, 9 (2011), 2; 23-46

Drugi radovi u časopisima

 1. Rajh, Ivanka. Kad govorimo o marketingu, (još uvijek) govorimo engleski. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37 (2011), 1; 261-262

Radovi u zbornicima skupova

Znanstveni radovi u zbornicima skupova

 1. Rajh, Ivanka. Sveobuhvatna analiza potreba studenata za korištenjem engleskoga jezika na stručnom studiju ekonomije i managementa. // Od teorije do prakse u jeziku struke / Cigan, Vesna ; Omrčen, Darija (ur.). Zagreb: Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama, 2015. str. 117-138
 2. Rajh, Ivanka. Razvoj hrvatskog marketinškog nazivlja. // Zbornik radova Prve međunarodne znanstveno- stručne konferencije ”Fedor Rocco” iz područja komunikacija i marketinga / Grmuša, Tanja (ur.). Zagreb: Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti, 2014. str. 167-177
 3. Rajh, Ivanka. From marketing to trženje and back. // Aktualne otazky terminologie marketingu. Zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencie / Levicka, Jana ; Viestova, Kristina (ur.)
 4. Bratislava: Slovenska akademia vied, 2014. str. 140-154

Stručni radovi u zbornicima skupova

 1. Rajh, Ivanka; Runjaić, Siniša. Crowdsourcing terminology: harnessing the potential of translator’s glossaries. // Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 20. do 21. september 2018, Ljubljana = Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 20th-21th 2018, Ljubljana / Fišer, Darja ; Pančur, Andrej (ur.).
  Ljubljana: Filozofski fakultet, 2018. str. 234-239. (https://www.bib.irb.hr/956924)

Drugi radovi u zbornicima skupova

 1. Grabar, Ivana; Rajh, Ivanka. Using Learning Management Systems in ESP: Students’ Perceptions and Actual Benefits. // Proceedings of the 7th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures 2014 / Gajšt, N. ; Plos, A. ; Vičič, P. (ur.). Maribor: University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2014. str. 64-75
 2. Krpanec, Dunja; Rajh, Ivanka. A Mind for Business English – Customizing a Business English Course. // Proceedings of the 6th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures / Vičič, Polona ; Ipavec, Vesna Mia ; Plos, Alenka (ur.). Celje: Faculty of Logistics, 2013. str. 153-156
 3. Bilić, Marija; Ivančević, Elizabeta; Rajh, Ivanka. The Use of Second Foreign Language among Graduates in Professional Scope. // Proceedings of the 4th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures 2011 / Vičič, Polona ; Orthaber, Sara ; Ipavec, Vesna Mia ; Zrniski, Manca (ur.). Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, Slovenia, 2011. str. 14-18Rajh, Ivanka. The place of Business English in undergraduate business studies – the ZSEM case. // Management, izobraževanje in turizem. Kreativno v spremembe. / Brezovec, Aleksandra ; Mekinc, Janez (ur.). Portorož: Založba Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2009. str. 2278-2285
 4. Rajh, Ivanka. Management trženja ali upravljanje z marketingom. // Pomen tujih jezikov v globalnem gospodarstvu / Plos, Alenka (ur.). Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2007. str. 1-12