dr. sc. Ivan Šverko

Ivan Sverko

Rođen je 1972. godine u Rijeci, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Rijeci te magistrirao financije 2000. na Sveučilištu u Kentuckyju. Doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu 2006. godine. Kao izvanredni profesor predaje dva predmeta: Novac i bankarstvo i Upravljanje nekretninama. Šverko je kao suautor objavio mnoge članke i knjigu.

Publikacije

Peer Reviewed Journals:

  1. Prga, Ivica, Vrdoljak, Tadija, Šverko, Ivan: MANAGEMENT OF LIQUIDITY RISK USING FOREIGN EXCHANGE SWAP CONTACTS, Ekonomski Vjesnik, 02/09, Osijek 2009.

Peer Reviewed Proceedings:

  1. Prga, Ivica, Šverko, Ivan, Martinovski, Zoran: CHF LOAN BUSINESS IN CROATIA: DID WE LEARN SOMETHING?, Circle Conference, 2011
  2. Prga, Ivica, Šverko, Ivan, Martinovski, Zoran: CREDIT RISK MANAGEMENT IN CROATIAN BANKING SECTOR – ARE THERE ANY CRISIS EFFECTS?, Odyssey 2010, Faculty of Economics and Business Zagreb, 2010
  3. Sverko, Ivan, Prga, Ivica, Vrdoljak, Tadija: NON PERFORMING LOANS AND LOAN LOSS PROVISIONS: THE CASE OF CROATIA, ICES 2010, School of Economics and Business, Sarajevo, 2010

Books:

  1. Šverko, Ivan: Managing Noncredit Risks of Croatian Financial Institutions, Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje, Zagreb, 2007.