dr. sc. Ivan Šutalo

Ivan Šutalo

Ivan Šutalo rođen je 27. ožujka 1959. godine u Gradištu kraj Županje. Osnovnu i srednju školu završava u Čapljini, Bosna i Hercegovina, 1978. godine. Ekonomski fakultet upisuje u Zagrebu, školske godine 1978./1979.. Studij, smjer Vanjske trgovine, završava na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, 1983. godine. Pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu upisuje Poslijediplomski znanstveni studij, „Ekonomska analiza i planiranje“, pod vodstvom profesora Branka Horvata 1986. godine, kojeg uspješno završava 1990. Godine, obranom magistarske radnje pod naslovom Energija u funkciji ekonomskog rasta.

U rujnu 1983. godine, zapošljava u tvornici „Končar“ na operativnim poslovima referenta izvoza. S obzirom na znatno veću sklonost teorijskom radu, a mnogo manju operativnom, u potpunosti preusmjerava na poslove koji zahtijevaju više koncepcijsko-teorijskog predznanja, te se u skladu s time 1986. godine premješta u tadašnji Republički zavod za društveno planiranje (devedesetih godina 20. stoljeća zvao se i Zavod za makroekonomske analize i prognoze) gdje radi kao referent za energetiku i makroekonomske bilance i na poticaj rukovodećih ljudi te institucije, iste (1986). Godine, upisuje gore navedeni Poslijediplomski, znanstveni studij.

Tijekom razdoblja provedenog u INI, 1990. do 1999. godina, objavio je jednu knjigu i više radova iz područja ekonomike naftne privrede i petrokemije, s naglaskom na financijskom vrednovanju razvojnih projekata u INA-Grupi, među kojima su i dva rada klasificirana kao izvorni znanstveni radovi: „Ekonometrijska studija tržišta naftnih derivata“, “Ekonomski pregled”, Zagreb, 1992. godina te „Financiranje plina u uvjetima zaduženosti“ (engleski: Development financing under indebtedness)“, „Energija, ekonomija, ekologija, nafta “, Zagreb, 1999. godina (koautor Stevo Kolundžić), rad je prezentiran na Međunarodnom skupu plinskih stručnjaka u Opatiji, koji ga ovlašćuju da može raditi doktorsku disertaciju izvan doktorskog studija. Od 1992. do 1993. godine u Zagrebačkoj školi za management je prošao tečaj poslovnog odlučivanja u naftnoj i petrokemijskoj industriji, za što je dobio i certifikat o uspješno završenom tečaju.

S obzirom da je uvijek aktivno pratio zbivanja i literaturu i u području makroekonomije, u listopadu 1999. godine prelazi u Državni zavod za statistiku, gdje do sredine 2000. radi u Metodološkom odjelu na modelima sezonskog prilagođavanja (engleski: seasonal adjustment) vremenskih serija (reg-ARIMA modelima), poput: indeksa obujma industrijske proizvodnje, indeksa građevinskih radova, realnih indeksa prometa u distributivnoj trgovini te vremenskih nizova tromjesečnog BDP-a.

Sredinom 2000. godine prelazi u Sektor nacionalnih računa na mjesto Pomoćnika ravnatelja za nacionalne račune, gdje aktivno radi na razvitku hrvatskih nacionalnih računa za potrebe domaćih korisnika, za potrebe međunarodnih organizacija: MMF-a, Eurostata, UN-a, OECD-a, ali i za potrebe kvalificiranja Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji. Rad na posljednjem zadatku uspješno je okončan 2009. godine, kada Europska komisija, nakon pozitivnog mišljenja Eurostat-a, uklanja zatvarajuće mjerilo za nacionalne račune. Tijekom rada u Državnom zavodu za statistiku, od listopada 1999. do veljače 2010. godine, aktivno je sudjelovao na svim relevantnim tečajevima i radionicama iz područja nacionalnih računa u zemlji i inozemstvu (Eurostat, MMF, OECD, UN, statističke agencije drugih država i tako dalje, od kojih se posebno ističe Tečaj o nacionalnim računima u MMF-u, Washington DC, 2001. godine, u trajanju od šest tjedana.

Publikacije

 1. Šutalo I., Ekonometrijska studija tržišta naftnih derivate – klasifikacija: izvorni znanstveni rad, “Ekonomski pregled” – ISSN 0424-7558, Zagreb, 1992. godina, broj 1-2/1992. str. 78.- 94. Zagreb
 2. Šutalo I., Plavšić B., Some economical aspects of oil field exploitation (theoretical principles) – klasifikacija: prethodno priopćenje , Nafta – 0027-755X, broj 11/1997., str. 359.-364. Zagreb.
 3. Šutalo I., Plavšić B., Odnos tradicionalnih (knjigovodstvenih) i modernih (tržišnih) pokazatelja rentabilnosti investicija – adekvatnost primjene prve i druge grupe pokazatelja u INI – klasifikacija: izvorni znanstveni rad , Nafta , – ISSN 0027-755X, broj 10./1999. ,str. 327.-332., Zagreb.
 4. Kolundžić S., Šutalo I. Financiranje plina u uvjetima zaduženosti (Development financing under indebtedness), XIV., , Međunarodni znanstveno – stručni susret stručnjaka za plin – Zbornik radova – ISBN 953-6759-02-0, str. 97.-106., Opatija, 1999. godina
 5. Šutalo I., Dragičević M., Jukić D., Stanje i perspektive hrvatskih mekroekonomskih statistika) , “VII. Tradicionalno savjetovanje GOSPODARSKA POLITIKA HRVATSKE” – Zbornik radova, sa sa savjetovanja Hrvatskog društva ekonomista, Opatija 1999.
 6. Šutalo I (redaktura) i grupa autora: “Gross national income inventory – closing benchmark for national accounts, interni dokument Državnog zavoda za statistiku, str.13-33, 41-49, 50-93.,146-161, 186-190, Zagreb, 2009.
 7. Lešić A. & Šutalo I., Vrednovanje ,uspoređivanje i rangiranje investicijskih projekata, “Kemija u industriji” – ISSN 0022-9830, . broj 2/1995. str 79-91 Zagreb, (klasifikacija objavljenog rada: stručni rad).
 8. Billege Ž., Šegudović N., Ahmetović D., Laktić A., Plavšić B., I. Šutalo I., Razvojni pravci bitumenskih proizvoda, parafina i prerade plastike u INA-Cosmochemia Otočac, INA-Razvoj i istraživanje, “Zagreb”, siječanj 1995. godine (razvojna studija).
 9. Kolundžić S., Lešić A., Grubišić N., Šutalo I., Plavšić B., Srednjoročni program razvoja 1995-2005. / Ocjena razvojnih mogućnosti, INA-Razvoj i istraživanje, Zagreb, srpanj 1995. godine (interni materijal radne grupe).

Objavljene knjige

 1. Šutalo I., 1993. Financijski management u praksi, “Masmedia”- , ISBN: 953-157-011-6 Zagreb, (prvo izdanje).
 2. Šutalo I., Leko V., Grubišić N., 1994. Financijski management u praksi,”Masmedia”, – ISBN: 953-157-011-6 ,Zagreb(drugo izdanje).
 3. Njavro Đ., Šutalo I., 1993.Gospodarstvo, “Birotehnika”, Zagreb, (udžbenik za srednju školu).
 4. Grujić B., Volarević H., Jemrić I.; Šutalo I., 2006. Matematika za ekonomiste managere (udžbenik na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa), ISBN 953-6070-94-4 ,”Mate” Zagreb (određena poglavlja).

Prijevodi knjiga

 1. Chiang, A. C., 1994. Osnovne metode matematičke ekonomije, ISBN 953-6070-05-7,”Mate”, Zagreb (prijevod dijela udžbenika).
 2. Horne J. C. V., 1993. Financijsko upravljanje i politika (financijski management), ISBN 953-6070-00-6,”Mate”, Zagreb, 1993. godina, (prijevod dijela udžbenika).
 3. Koutsoyiannis A., Moderna mikroekonomija, ISBN 953-6070-12-X”Mate”, Zagreb, 1996. godina, (prijevod dijela udžbenika).
 4. Foley B. J., Tržište kapitala, 1993.ISBN 953-6070-02-2 “Mate”, Zagreb, (prijevod dijela udžbenika). 5. Samuelson P. A., 1992. Ekonomija 14. izdanje , ISBN 953-246-024-1,”Mate”, Zagreb, (prijevod dijela udžbenika).
 5. Šutalo I. et al (redaktura cijelog prijevoda),. Priručnik za INPUT-OUTPUT TABLICE Kompilacija i analize Ujedinjeni narodi, ISBN 953-96284-0-7,2002 ,„Državni zavod za statistiku“, Zagreb, 2002 7. Šutalo I. et al (redaktura cijelog prijevoda), 2001. Pojmovnik Sustava nacionalnih računa ISBN 953-6667-27-X, Zagreb.