dr. sc. Dino Ivan Dogan

Ivan Dino Dogan

Dr. sc. Dino Ivan Dino Dogan rođen je 09. siječnja 1963. u Stuttgartu, Njemačka. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Stuttgartu. Iste godine postao je znanstveni asistent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Stuttgartu, gdje je 1993. godine doktorirao s radom „Strategic management of logistic“.

Iste godine započinje međunarodnu industrijsku karijeru u telekomunikacijskoj tvrtki Alcatel u kojoj je tijekom 10 godina obnašao rukovodeće funkcije u njemačkoj podružnici Alcatela i središnjici Alcatela u Parizu. U Hrvatsku dolazi 2003. godine na mjesto člana Uprave i financijskog direktora tvrtke Vipnet. U Austriju odlazi 2009. godine na mjesto člana Uprave i financijskog direktora tvrtke Mobilkom Austria. Nakon što 2010. godine postaje i član Uprave Telekom Austria AG preuzima ulogu glavnog direktora za integraciju u pripajanju Mobilkoma Austria AG Telekomu Austria AG. Za uspješnu integraciju dobiva međunarodno priznanje. Početkom 2011. godini surađuje s Boston Consulting Grupom kao stariji vanjski savjetnik. Iste godine postaje član Uprave i glavni direktor za financije Hrvatskog Telekoma. Od 1. travnja 2014. godine je predsjednik Uprave konzultantske i dizajnerske tvrtke Macaklin d.o.o., koju je 2008. godine osnovao. 2014. godine imenovan je i predsjednikom Uprava tvrtke Europlakat d.o.o.

Danas je dekan Luxembourg School of Business te izvršni direktor tvrtke Macaklin d.o.o., koju je osnovao 2008.godine. Tvrtka je smještena u Zagrebu, a bavi se poslovnim savjetovanjem i uslugama na području dizajna
Više godina bio je gost profesor na Ekonomskim fakultetima Sveučilista u Stuttgartu i Zagrebu te Gospodarske akademije u Stuttgartu. Suosnivač je međunarodne njemačke škole u Zagrebu. Viši je predavač na katedri za management Zagrebačke Škole Ekonomije. Od 2012. do 2014. je bio predsjednik Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore i danas je počasni predsjednik komore.

Dr. Dogan je predsjednik savjetodavnog odbora organizacije „Znanje na djelu“ sa sjedištem u Zagrebu.

Znanost

  1. Dogan, D.; Strategic Guidances for the Croatian Economy”, 2013; in: ZŠEM revija za management, Zagreb, br 1-4, January – December 2012., str. 130 – 140