dr. sc. Iskra Kalođera-Schmiedecke

Iskra Kalođera

Dr. sc. Iskra Kalođera-Schmiedecke diplomirala je Ekonomske znanosti (smjerovi financije i operacijsko istraživanje) na Eberhard-Karls-Sveučilištu u Tübingenu u Njemačkoj, te Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (smjer marketing). Doktorirala je na Goethe Sveučilištu u Frankfurtu na Majni na temu „Eseji o opcijama na dionice: dinamika cijena, likvidnost i prijenos informacija“ (Essays on Stock Options: Price Dynamics, Liquidity, and Information Transmition). Zahvaljujući jednistvenim podacima sa frankfurtskih burzi, disertacija daje jednu od najopsežnijih analiza tržišta opcija na dionice na Njemačkom tržišt kapitala do danas. Od 2004. godine radi za Commerzbank u Frankfurtu kao product manager za strukturirane proizvode i certifikate, gdje je zadužena za kreiranje novih financijskih proizvoda i njihov plasman na tržište kapitala. Za Commerzbank također drži edukacijske seminare za privatne klijente po cijeloj Njemačkoj o korištenju derivata u praksi. Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM) predaje od 2007. godine. Voditelj je kolegija „Financijske izvedenice“ na Diplomskom studiju poslovne administracije (MBA) na smjerovima Financije i bankarstvo, Financije i računovodstvo te Kvantitativne financije.

Znanost

  1. Bezugsverhältnisse – Wozu werden sie benötigt?, ideas (Commerzbank Magazine for Warrants and Certificates), Ausgabe 138, Oktober 2013, str. 20-21
  2. Ausübungsmethoden: europäisch vs. amerikanisch), ideas, Ausgabe 135, Juli 2013, str. 20-21 (koautor C. Hermann)
  3. Kapitalmaßnahmen von A bis Z: Teil 5 – Börsenabgang (Delisting), ideas, Ausgabe 131, März 2013, str. 20-21
  4. Kapitalmaßnahmen von A bis Z: Teil 2 – nominelle Kapitalerhöhung / Gratisaktien für Altaktionäre, ideas, Ausgabe 128, Dezember 2012, str. 20-21
  5. Kapitalmaßnahmen von A bis Z: Teil 1 – ordentliche Kapitalerhöhung, ideas, Ausgabe 127, November 2012, str. 20-21
  6. Faktor-Zertifikate – Sie bestimmen den Hebel, ideas, Ausgabe 124, August 2012, str. 20-22
  7. Reverse Bonus-Zertifikate – auf den Abstieg setzen, ideas, Ausgabe 120, April 2012, str. 20-21
  8. Bonus-Zertifikate – clever kombiniert, ideas, Ausgabe 119, März 2012. str. 20-21
  9. Die Türkei – ein Markt mit Tradition und Perspektive, ideas, Ausgabe 118, Februar 2012, str. 24-27, (koautor L. Schwierzeck)
  10. Was bewegt einen Discount-Optionsschein?, ideas, Ausgabe 102, Oktober 2010, str. 14-15