dr. sc. Goran Buturac

Goran Buturac

Dr. sc. Goran Buturac je profesor na Zagrebačkoj školi ekonomije managementa, gdje predaje kolegij makroekonomija. Od rujna 2001. godine zaposlen je u Ekonomskom institutu, Zagreb. Doktorirao je 2006. godine na temu „Utjecaj specijalizacije u intra-industrijskoj razmjeni na komparativne prednosti u Republici Hrvatskoj“. Područja interesa u znanstveno-istraživačkom radu su mu: makroekonomija, međunarodna trgovina, operacijska istraživanja, očekivanja i ekonomske prognoze.

Dr. sc. Buturac je u travnju 2019. godine izabran pri Matičnom odboru Ministarstva znanosti i obrazovanja RH u najviše znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. U Ekonomskom institutu Zagreb je od 2013.-2016. godine bio voditelj Odjela za gospodarski rast, ekonomsku politiku i konvergenciju. Od 2017.-2019. godine bio je glavni urednik znanstvenog časopisa Ekonomski pregled, a tijekom 2020. i 2021. godine gost urednik je uglednog međunarodnog znanstvenog časopisa Journal of Risk and Financial Management. Recenzent je brojnih znanstvenih radova u prestižnim međunarodnim publikacijama poput: Mathematics, Sustainability, Applied Economics, Administrative Sciences, Journal of Risk and Financial Management. Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa predaje od 2003. godine.

Voditelj je kolegija makroekonomija. Zajedno sa suradnicima na kolegiju kontinuirano inovira nastavni sadržaj svake akademske godine pri čemu u svojim predavanjima prikazuje i objašnjava najnovija teoretska i praktična dostignuća u području makroekonomije. U predavanja uključuje primjere i nove spoznaje iz različitih gospodarskih sustava, što pridonosi zanimljivosti kolegija. Autor ili koautor je 123 znanstvena i stručna rada. Dosada je održao predavanja na brojnim znanstvenim konferencijama i stručnim seminarima u zemlji i inozemstvu.

Izabrana bibliografija

 1. Mikulić, D., Slijepčević, S., Buturac, G., 2020., “Energy renovation of multi apartment buildings: Contributions to economy and climate changes”, Energy and buildings, 224, 110247, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110247
 2. Mikulić, D., Buturac, G., 2020., “In What Measure Is Public Finance Sustainability Threatened by Illicit Tobacco Trade: The Case of Western Balkan Countries”, Sustainability, 12 (1), 401; str. 19. https://doi.org/10.3390/su12010401
 3. Buturac, G., 2019., “Gospodarski rast, konvergencija i članstvo u EU: empirijski dokazi iz Hrvatske”, Ekonomski pregled, 70 (2), str. 173-208. https://doi.org/10.32910/ep.70.2.2
 4. Buturac, G., Mikulić, D., Palić, P., 2019., “Sources of export growth and development of manufacturing industry: empirical evidence from Croatia”, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32 (1), str. 101-127. https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1550003
 5. Buturac, G., Lovrinčević, Ž., Mikulić, D., 2017., “International competitiveness and restructuring of the Croatian food industry”, Acta Oeconomica, 67 (3), str. 435-462. https://doi.org/10.1556/032.2017.67.3.7
 6. Broz, T., Buturac, G., Tkalec, M., 2015., “To what extent does Croatia really cooperate with SEE countries in the fields of foreign trade, direct investment and tourism?”, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28 (1), str. 879-906. https://doi.org/10.1080/1331677X.2015.1092703
 7. Buturac, G., 2014., “Država i ekonomija: gdje je Hrvatska?”, Ekonomski pregled, 65 (6), str. 513-540.
 8. Buturac, G., Teodorović, I., 2012., “The Impacts of the Global Recession on Southeast European Countries”, Eastern European Economics, 50 (1), str. 78-97. https://doi.org/10.2753/EEE0012-8775500105
 9. Buturac, G., 2009., “Regionalne sličnosti i razlike strukture međunarodne trgovine u Hrvatskoj”, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 7 (1), str. 1-16.
 10. Buturac, G., Gržinić, J., 2009., “The Competitiveness of Croatian Export to EU Markets”, Zagreb International Review of Economics and Business (ZIREB), XII (2), str. 39-53.
 11. Buturac, G., 2008., “Komparativne prednosti i izvozna konkurentnost hrvatske prerađivačke industrije”, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 21 (2) , str. 47-59.
 12. Buturac, G., Rajh, E., 2006., “Vertical Specialization and Intra-Industry Trade: The Case of Croatia”, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 19(1), str. 1-8.