dr. sc. Đuro Njavro

Duro Njavro

Osnivač je i Predsjednik Upravnog vijeća Zagrebačke škole ekonomije i managementa. Magistrirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje jedno vrijeme i predaje te istovremeno obavlja društvene i političke funkcije kao savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarska pitanja, a potom i dužnost ravnatelja Ekonomskog instituta u Zagrebu.U Odboru za financije i državni proračun, Hrvatskog državnog sabora u dva mandata obnaša funkcije predsjednika, i dopredsjednika te daje značajan doprinos rješavanju bitnih političkih, ekonomskih, pravnih i socijalnih problema u Hrvatskoj posebice kroz djelovanje na ustroju sustava državnih financija i oblikovanju odgovarajuće proračunske politike. Autor je Zakona o Fondu za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države i Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.

Glavni urednik je i prevoditelj mnogih izdanja iz područja ekonomije i poduzetništva. Ima bogato iskustvo u nastavi na fakultetima i visokim školama u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim i stručnim konferencijama te je autor više od 40 znanstvenih radova i knjiga.Određen broj njegovih istraživanja i radova usmjeren je na razvitak najboljih načina podučavanja ekonomije u okolnostima velikih promjena izazvanih razvojem komunikacijskih tehnologija, interneta i umjetne inteligencije. U svojim radovima izučava i ekonomske aspekte suvremenog razvoja informacijske tehnologije te analizu njezinog utjecaja na čimbenikegospodarskog razvoja.

Član je nekoliko međunarodnih asocijacija iz područja ekonomije i obrazovanja kao što su: AEA (American EconomicsAssociation) te Academic Senat ofMarketersGuild“ Ruske Federacije. Član je i European Advisory Council AACSB (Association to AdvanceCollegiateSchoolsof Business). Suosnivač je Luxembourg Schoolof Business u Luxemborugu (LSB) i član je Advisory Council LSB.

Značajni znanstveni radovi, stručni radovi i knjige

Znanstveni radovi

 1. Comparison of the student activity inside online course content within the same-generation of students in the 1st then in the 7th semester, Đ. Njavro, K. Aleksić-Maslać, T. Đuras: International Congress on information technologies – 2012 (ICIT 2012), 6. lipnja do 9. lipnja 2012, Saratov, Russia
 2. E-learning on „Zagreb School of Economics and Management“/, K. Aleksić-Maslać, Đ. Njavro, H. Jerković, Book of abstracts-Online Educa Berlin – 10th International Conference on Technology Supported Learning & Training.
  Curriculum Development of the Course Information and Communication Technologies, K. Aleksić-Maslać, Đ. Njavro, F. Borović,: ” International Conference on Engineering Education (ICEE 2008), Pecs, Budapest, July 27th to July 29, 2008.
 3. Important Role of Asynchronous Discussion in E-Learning System, K. Aleksić-Maslać, Đ. Njavro, M. Koričan, International Conference on Engineering Education and Research 2007 (ICEER 2007), Melbourne (Australia), Dec. 02-07, 2007.
 4. Advanced Testing Using Online Quizzes in WebCT, Aleksić-Maslać, Đ. Njavro, P. Anić-Antić, Online Educa Berlin 2007, Nov. 28 – 30, 2007, Berlin (Germany).
 5. Evaluation of the E-Learning Courses, K. Aleksić-Maslać, Đ. Njavro, M. Koričan, International Conference on Engineering Education 2006 (ICEE 2006), San Juan (Perto Rico), July 23-28, 2006.
 6. Motivational Characteristics of E-students, K. Aleksić-Maslać, Đ. Njavro, K. Karalić, EDEN 2006 Annual Conference – E-Competences for life, employment and innovation, 14-14 June 2006, Vienna University of Technology (Austria).
 7. The Role of Management in the Development of the E-Learning System, K. Aleksić-Maslać, Đ. Njavro, Case study, GUIDE 2006 – Global Universities in Distance Education, Rome (ITA), Feb 13-14 2006.
 8. Advanced Solutions in Study using ICT, Proceeding of International Conference on Engineering Education University of Florida – Global Excellence in Engineering Education 2004., K. Aleksić-Maslać, Đ. Njavro, H. Jerković (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 9. Poduzetnik i suvremena znanstveno-tehnološka transformacija (u knjizi Poduzetništvo teorija, politika, praksa), Privredni vjesnik, Zagreb, 1990., str. 1-16
 10. Društveno-ekonomski aspekti suvremenog znanstveno-tehnološkog napretka ( iz knjige Vrednovanje tehnologija i razvoj), Privredni vjesnik, Zagreb,1990., str. 210-222.
 11. Novo poduzetništvo, Naše teme 11/89, Zagreb, str. 110-126.
 12. Nove tehnologije – utjecaj na poduzeće, Ekonomski Vjesnik br. 2, Osijek, 1988. str. 117-128.
 13. Međusobna suradnja zemalja u razvoju u komunikacijskoj tehnologiji-razvoj i iskustva ECO-POOLA, Naučno istraživački projekt-komunikacije za razvoj (III), Instittut za zemlje u razvoju, Zagreb, 1988. str. 85-104.
 14. Analize praćenja tržišta za plasman tehnologije, Institut za zemlje u razvoju, Zagreb, 1988.  str 1-22.
 15. Doktorska disertacija Ekonomski aspekti suvremenog razvoja informacijske tehnologije s analizom njezinog utjecaja na faktore privrednog razvoja, Zagreb, Ekonomski fakultet, 1988. (neobjavljeno).
 16. Magistarski rad: Politika privrednog razvoja i metode makroekonomske analize, Zagreb, Ekonomski fakultet, 1985. (neobjavljeno).

Stručni radovi

 1. BЛИЯнИΕ ИЗМΕнΕнИЯ коРЛОРАТИВНОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ИМИДЖ КОМПАНИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛРОДАЖ ВУСЛОВиЯХ РЕЦЕССИИ“; Рекпама. Теория и практика, Grebennikov, Pirić, M. Martinović, Đ. Njavro: Kolovoz 2011, No 4 (46), str. 204 – 221
 2. How to do public relations with new media: a banchmark analysis of European, Russian and Croatian business schools, A. Babić,  J. Poropat Darrer, Đ. Njavro: Praktični marketing (Plehanov), 2011.
 3. Twenty Years of Croatia’s Democracy, 1990-2010: New State, New System, New Economy, Njavro, Đuro; Pribičević, Vedrana : paper presented at ASEEES 42nd Annual Convention, Los Angeles,November 2010
 4. Hrvatska nakon dvadeset godina-kako dalje? , Zoran Stiperski, Đuro Njavro: Globalni trendovi 2025.-gdje je tu Hrvatska?, 2010., str. 85-105.
 5. Upravljanje kvalitetom e-learning sustava na Zagrebačkoj školi ekonomije i mangementa, K. Aleksić-Maslać, Đ. Njavro, D. Vasić: ZŠEM revija za management, br. 1-2, Zagreb, veljača-svibanj, 2009.
 6. Nacije (etnije) i integracija Europe, Heršak, Emil; Njavro, Đuro; (rukopis).
 7. Ahec-Šonje, Amina: “Osnove prava” (Lj.M. Hodak, Njavro Đ., Heršak E., Skerlev B., Zaninović J., Tadić Ćolić L., Hodak I.), 2008, , Mate, Zagreb.
 8. Influence of corruption on economic growth rate and foreign investments, B. Podobnik, J. Shao, Đ. Njavro, Ivanov, Plamen Ch., H.E. Stanley: European Physical Journal B 63, 547 (2008).
 9. Sveučilište, autonomija i akademska korupcija, Heršak, Emil; Njavro, Đuro; 2008. (popularan rad).
 10. Koričan, Mirna: “Investor Relations” in: Njavro, Đ, Krkač, K (eds.) “Business Ethics and Corporate Social Responsibility“, ZŠEM i MATE, Zagreb, 2006; 207-216
 11. Systematically Using WebCT at Zagreb School of Economics and Management, Aleksić-Maslać, Karmela; Njavro, Đuro: “Showcase, 5th Annual WebCT European User Conference, Edinburgh (Scotland), Feb 27 – Mar 01, 2006
 12. Povećanje sposobnosti praćenja siromaštva., Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Rimac, Ivan; Milas, Goran; Raboteg-Šarić, Zora; Nestić, Danijel; Šućur, Zoran; Šakić, Vlado; Njavro, Đuro; 2003. (elaborat).
 13. Strengthening Poverty Monitoring Capacity, Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Rimac, Ivan; Milas, Goran; Raboteg-Šarić, Zora; Nestić, Danijel; Šućur, Zoran; Šakić, Vlado; Njavro, Đuro.; 2003. (elaborat).
 14. Globalizacija, Zbornik-drugo izdanje, Uvodna studija: Anđelko Milardović, Đuro Njavro, Drugo izdanje 2002.
 15. Gospodarski aspekti procesa globalizacije, Zbornik radova, Okrugli stol „Globalizacija i nacionalna država“, Institut društvenih znanosti „dr. Ivo Pilar“, Zagreb, 8. ožujka 2000. str. 15.
 16. Gospodarstvo i politika u Hrvatskoj, Đuro Njavro i Valerija Botrić, Simpozij socijalnih etičara, Zagreb, 21. veljače 2000. str. 20
 17. Primjena elektroničke trgovine kao moguće sredstvo jačanja tržišne pozicije hrvatske maloprodaje, I.D. Anić,Đ. Njavro, Ekonomska istraživanja 13 (2000), 1; 71-84.
 18. „Institutional Investors;  Procedures in Selection of Optimal Investment Combination“, Managment, Split, 1999. str. 49 – 8
 19. Analiza glavnih gospodarskih problema u Republici Hrvatskoj i potreba formuliranja nove gospodarske politike, Ekonomski pregled, broj 12, Zagreb, 1999., str 1767-1787. (koautori Davor Mikulić i Valerija Botrić).
 20. Analiza financijskih kriza na tržištima u nastajanju, Đuro Njavro i Jasminka Vlašić, Ekonomski pregled, 3-4/99, Zagreb, 1999., str 246-268
 21. Financiranje u zaštiti okoliša i instrumenti ekološke politike, Zbornik radova, Međunarodna znanstvena konferencija, Državna uprava za zaštitu okoliša, Mljet, lipanj 1998.
 22. Development of the Small Bussiness Sector in the Regions of Croatia Affected by the War, Nataša Renko, Đuro Njavro, Jurica Pavičić, South East European Monitor,  Bundesministerium fur Wissenschaft, Vorschung und Kunst, Wien, rujan 1998.
 23. Socijalno partnerstvo u europskom obzoru, Anđelko Milardović i Đuro Njavro, „Socijalno partnerstvo“, Austrijski magični trokut“, priredio Anđelko Milardović, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, 1998., str. 9-26.
 24. Mjere potpore  stambenom zbrinjavanju građana Republike Hrvatske putem državnog poticanja dugoročnog financiranja stambenog kreditiranja, Rješavanje stambene problematike, njemačka iskustva i novi hrvatski zakoni, Split, 1997., str. 25-31.
 25. Socijalna država i tržišno gospodarstvo, Državnost, Zagreb, rujan 1997., br. 2., str. 226-233.
 26. Mirovinski fondovi i financijsko tržište, Reforma mirovinskog sustava – Zbornik radova, RFMIORH, Zagreb, 1997., str 38-46.
 27. Položaj umirovljenika u Hrvatskoj, Đuro Njavro i Nataša Renko, Ekonomski pregled 48 (12), Zagreb, 1997, str. 898-915.
 28. Položaj umirovljenika u Hrvatskoj, Đ. Njavro, N. Renko,  Ekonomski pregled. 48 (1997), 12;898-915.
 29. Outcomes and Perspectives – aspects of privatisation process, direct foreign investments and pension reform in Republic Croatia, ECONOMIC TRANSITION – Outcomes and perspectives, The C.E.P.P.N. Conference on Transition Economies, Strasbourg, 1996., str 56-67.
 30. Međunarodni položaj Hrvatske – Uvodna izlaganja i rasprava s Druge sjednice Predsjedničkog vijeća održanog u Zagrebu, 25. i 26. svibnja 1996., Zagreb, svibanj 1996., str 218-224.
 31. „Pension reform“ ECONOMIC TRANSITION – Outcomes and Perspectives- aspects of privatization process, direct foreign investments and pension reform in Republic of Croatia. The C.E.P.P.N. Conference on Transition Economies, Strasbourg, 1996. , str. 68-7.
 32. Privatizacija, Društvena istraživanja, 3, Zagreb, 1993., str. 87-107.
 33. Što da se radi sa društvenim vlasništvom? Privredni vjesnik, Zagreb 1990.
 34. Organizacijski i financijski aspekti razvoja novih tehnologija, Zagreb, 1989. (skup Technology – Forum).
 35. Nove tehnologije u funkciji realizacije izvozne orijentacije jugoslavenske privrede, Dubrovnik, 1987.
 36. Strategija tehnološkog razvoja: Prema matici progresa, Privredni vjesnik, 23.3.1987, str. 28 (1987).
 37. Nove tehnologije, Privredni razvoj, promjena privredne strukture, Produktivnost br. 1, str. 27-29 (1987).
 38. Nove tehnologije i privredni razvoj: Generator progresa, Privredni vjesnik, br. 2440, str. 37-39 (1986).
 39. Porast cijena nafte i likvidnost zemalja u razvoju, INFO, br. 1, str. 13-15 (1981).
 40. Monopolizacija tehničkog procesa kao činilac pogoršanja uvjeta razmjene zemalja u razvoju, INFO, br: 3,. Str. 18-21 (1981).
 41. Svjetska trgovina prehrambenim proizvodima i zemlje u razvoju, INFO, br. 2, str. 6-7 (1979).

 Knjige

 1. Samurai and Knight, How Japan Suceeded in its Economic Development – The Croatian Road to Success, Zoran Stiperski, Yasuo Yamamoto, Đuro Njavro, Samobor 2005.
 2. Gospodarstvo, socijalna politika i globalizacija, dr. Đ. Njavro, Mate, Zagreb, 1999. str. 236.
 3. Socijalna država dr. Đ. Njavro, Pan – Liber, Osijek – Zagreb – Split, 1998., str. 192
 4. Gospodarstvo, dr Đ. Njavro sa suradnicima, drugo bitno novo izdanje, Birotehnika, Zagreb, 1997., str 270
 5. Hrvatska po mjeri čovjeka, Tržišno gospodarstvo i socijalna država“, dr. Đ. Njavro, Pan-Liber, Osijek-Zagreb-Split, 1997., str 191.
 6. Pregled razvoja gospodarske misli, dr. Đ. Njavro & A. Arbanas, Birotehnika, Zagreb, 1997., str 160
 7. Gospodarstvo, dr. Đ. Njavro, Birotehnika, Zagreb, 1994., str 250
 8. Poduzetništvo-teorija, politika, praksa, Đ. Njavro, V. Frančević (red), Privredni vjesnik, Zagreb, 1990.
 9. Vrednovanje tehnologija i razvoj, V. Srića, Đ. Njavro (red), Privredni vjesnik, Zagreb, 1990.
 10. Informacijske tehnologije i razvoj, V.Srića, Đ. Njavro(red), Privredni vjesnik, Zagreb 1988.
 11. Patenti, H.Pavić, D. Šovagović, Đ.Njavro (red), Privredni vjesnik, Zagreb, 1988.
 12. Reforme, Izvrsnošću do blagostanja, Đ. Njavro, Mate d.o.o. Zagreb, 2016.

Poglavlja u knjigama

 1. Globalni trendovi 2025. – gdje je tu Hrvatska?, Hrvatska nakon dvadeset godina – kako dalje? – Rasprave o sadašnjosti i budućnosti Hrvatske, Z. Stiperski, Đ. Njavro:  Urednik: Tuđman M., UHIP, Zagreb. str. 85-104. Zagreb 2010
 2. Motivational Characteristics of E-students, K. Aleksić-Maslać, Đ. Njavro, K. Karalić;  chapter in EDEN book Distance and E-learning in Transition, iSTE & WILEY, 2009.
 3. Gospodarske osnove prava// Osnove prava (predavanje za studente ekonomije), Lj. Mintas Hodak (ur.), E. Heršak, Đ. Njavro; Zagreb, MATE, 2008, str. 184-297
 4. Uvodna napomena//  Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost/ K. Krkač (ur.), Đ. Njavro; Zagreb, MATE 2007. Str. 3-27
 5. Globalizacija// Globalizacija/, A. Milardović (ur.), Đ. Njavro; Zagreb, Pan liber, 1999. Str. 9-32
 6. Socijalno partnerstvo u europskom obzoru// Socijalno partnerstvo: Austrijski magični trokut/, A. Milardović (ur.), Đ. Njavro; Osijek-Zagreb-Split: Pan libe, 1998. Str. 9-26
 7. Hrvatska i Zapadni Balkan, Z. Stiperski, Đ. Njavro Hrvatska i zapadni Balkan – Rasprave o suverenitetu, nacionalnom identitetu i vanjskoj politici“,  Urednici: Tuđman M., Ljubičić M. UHIP, Zagreb. 157-185.

 Aktivno sudjelovanje na znanstvenim i stručnim konferencijama

 1. Transformation Processes in Central and East European Countries, Albach, Austria, 1991.
 2. Annual Assembly of the Young European Entrepreneur Association, Strasbourg, 1993.
 3. Annual Meeting of CONFINDUSTRIA (Italian Employer Association), Capri, 1993.
 4. Conference on Progress of Economic Reform in Central and Eastern Europe (Council of Europe), Warsaw, svibanj 1996.
 5. Second Dubrovnik Conference of Transition Economies, Dubrovnik, lipanj, 1996.
 6. Annual Assembly of IMF/WB, Washington D.C., 1996.
 7. Fifth Annual Conference on Economic Transition of Parliaments of the Countries in Transition, (Central & Eastern European Privatization Network), Strasbourg, 1996.
 8. Parliamentary Conference on Sub-Regional Economics Process: A Contribution to the European Architecture, Monte Carlo, 1997.
 9. Public Expenditure Management Conference, Pariz, studeni 1997.
 10. General management program – The William Davidson Institute, University of Michigan Business School, kolovoz 1997.
 11. Executive Program for Leaders in Development, John F. Kennedy School of Government, Harward Institute for International Development, 1998.
 12. General Management Program – Croatia 1998, Ekonomski institut Zagreb, srpanj 1998.
 13. Gospodarski socijalni razvoj Hrvatske, Zaklada hrvatskog državnog zavjeta, Zagreb, 1998.
 14. 20th Seminar on International Security, Politics and Economics, The Graduate Institute of International Studies, Geneve, 1999.
 15. Leadership for 21st Century- Chaos, Conflict and Courage, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 1999.
 16. Mirovinski fondovi, tržište kapitala i financijsko okruženje, 7. do 9. listopada 2005.
 17. Life Quality among the elderly in transition economies: an assessment of Croatia – Nataša Renko, Clifford J. Shutz II, Đuro Njavro, Anthony Pecotich, The 23rd Annual Macromarketing Conference, University of Rhode Island, lipanj 1998.
 18. International Congress on information technologies – 2012 (ICIT 2012), 6 lipnja do 9 lipnja 2012, Saratov, Russia