dr. sc. Denis Alajbeg

Denis Alajbeg

Doktorirao je na Ekonomskom sveučilištu u Beču na katedri za Financiranje i financijska tržišta. Kao profesor visoke škole u trajnom zvanju i znanstveni suradnik predaje na ZŠEM-u od 2007. godine i to predmete Financijska tržišta i institucije na preddiplomskom i diplomskom studiju, te kolegije Osnove financija i Upravljanje portfeljem i investiranje na diplomskom MBA studiju.
Također je i voditelj MBA koncentracije Financije i bankarstvo. Uže područje akademskog interesa i istraživanja su domaća i međunarodna tržišta kapitala, valuacija vrijednosnica i investicijske metodologije.
Uz predavačko iskustvo, prof. Alajbeg je od 2004. do 2006. kao zamjenik državnog tajnika sudjelovao u izradi Nacionalnog razvojnog plana RH, a od 2002. do 2004. obnašao je dužnost savjetnika premijera RH. Prethodno je od 1998. do 2002. radio kao fond manager i financijski analitičar u društvu za upravljanje investicijskim fondovima Dalbank invest (današnji OTP invest). Bio je i član nadzornog odbora Platinum investa d.o.o., društva za upravljanje investicijskim fondovima, kao i zamjenik predsjednika nadzornog odbora HNK Hajduk Split.

Znanost

  1. “Insight into the Causes of the Agrokor Conglomerate Failure”, LIMEN 2018 Conference Procedings, 4th International Scientific-Business Conference Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations LIMEN 2018, 13.12.2018. (with Z. Bubaš and O. Jurković Majić)
  2. “Price Distance to Moving Averages and Subsequent Returns”, International Journal of Economics, Commerce and Management, Volume V, Issue 12, 2017, 33-47 (with Z. Bubaš and D. Vasić)
  3. “The P/E Effect on the Croatian Stock Market”, Journal of International Scientific Publications, Economy & Business, Volume 10, 2016, 84-93 (with Z. Bubaš and I. Švajhler)
  4. “Croatian Capital Market Participants’ Demographic Characteristics and Attributes”, American Society of Business and Behavioral Sciences e-Journal, 8, 2012,1 (July 2012); (with Z. Bubaš and L. Gamulin)
  5. “The Effectiveness of the 50/200 Dual Exponential Moving Average Crossover on the S&P 500”, American Society of Business and Behavioral Sciences e-Journal, 8, 2012,1 (July 2012); (with Z. Bubaš and J. Vukas)
  6. “The Efficient Market Hypothesis: Problems with Interpretations of Empirical Tests”, Financial Theory and Practice, 36, 2012, 1; 53-72 (with Z. Bubaš and V. Šonje)
  7. “The Efficient Market Hypothesis: Is the Croatian Stock Market as (In)efficient as the US Market”, (with V. Šonje and Z. Bubaš), Financial Theory and Practice, Vol. 35, No. 3, September 2011, Institute of Public Finance