Dr. sc. Andrija Štajduhar

Andrija Štajduhar

Dr.sc Andrija Štajduhar je poslijedoktorand i viši asistent na katedri za Medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku na Medicinskom fakultetu Sveučilšta u Zagrebu. Doktorski studij završio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom doktorskog studija proveo je godinu dana na Montreal Neurological Institute, Sveučilišta McGill u Kanadi, nakon što mu je dodijeljena nagrada za mlade istraživače Healthy Brain for Healthy Lives istog sveučilišta. Diplomirao je na diplomskom studiju Računarstvo i matematika na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je završio i preddiplomski studij Matematika.

Jedan je od osnivača Udruge Penkala koja promiče umrežavanje i mobilnost doktorskih studenata. Već treću godinu organizator je Brainhacka u Zagrebu. Aktivno surađuje na dva projekta Hrvatske zaklade za znanost te je sudjelovao u više domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata. Glavni istraživački interes čine mu statistika, strojno učenje, računalna neuroznanost i obrada medicinskih slika s različitim područjem primjene.