dr. sc. Andrej Grubišić

Andrej Grubisic

Krajem rujna 2007. obranio je doktorsku disertaciju iz područja financija na Business School Lausanne u Švicarskoj. Magistrirao je na temu financija 2003. Godine na Webster University, St. Louis, SAD. Karijeru je započeo 2002. u SAD-u na poslovima financijskog analitičara u kompaniji Sodexho Inc.

2003. godine dolazi u Hrvatski Telekom na poziciju asistenta u uredu člana Uprave za financije gdje je zadužen za poslove riznice i korporativnih financija, nakon čega prelazi u odjel strategije gdje upravlja procesom strateškog planiranja za sve članice T-HT grupe.

2007. godine postaje član uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest čiji je suvlasnik do kraja 2008. kad prodaje svoj udjel i prelazi na mjesto direktora korporativnih financija unutar Erste Grupe zadužen za hrvatsko tržište s fokusom na projekte spajanja i preuzimanja, dokapitalizacije i financijska restrukturiranja.

Početkom 2010. osniva tvrtku za poslovno i financijsko savjetovanje – Grubišić & Partneri. Dugogodišnji je profesor na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta na predmetima ˝Poslovne financije˝ i ˝Financijski menadžment˝.