dr. sc. Amina Ahec Šonje

AminaAhecSonje_b30c0b40ecf5442fe9e34535fe1b67ac

Amina Ahec Šonje diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Zagreb 1989. godine, te doktorirala 2002. godine na temu „Pokazatelji valutnih i bankarskih kriza – Hrvatska i svijet“. Tijekom 1990. – 1991. bila je financijska analitičarka u Odjelu za ekonomsku analizu i planiranje u Končar Electrical Industries Inc. Akademsku karijeru započela je 1992. godine kao asistent na Katedri za matematiku i operacijska istraživanja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od kraja 1992. do kraja 2003. radila je kao istraživač na Ekonomskom institutu Zagreb u Odjelu za makroekonomsku analizu i politiku. Od 2002. do kraja 2003. godine voditelj je odjela za konjunkturna istraživanja i ekonomsku prognozu, a 2001. godine bila je zamjenica ravnatelja Ekonomskog instituta. Razvila je CROLEI indeks predviđanja i bavila se ekonometrijskim modeliranjem, primjenom teorija rasta u zemljama u tranziciji te teorijama valutne i bankarske krize. Također je razvila sustav ranog upozoravanja na valutnu i bankarsku krizu u Hrvatskoj u sklopu projekta za Hrvatsku narodnu banku. Tijekom svoje istraživačke karijere Ahec Šonje bila je savjetnica Hrvatske udruge poslodavaca (2001. – 2004.) i savjetnica za predstavništvo Svjetske banke u Hrvatskoj (1998.). Od 2004. prelazi na Zagrebačku školu ekonomije i menadžmenta. Dužnost prodekanice za nastavu preddiplomskog studija na ZŠEM-u obnašala je od 2011. do 2014. godine. Pročelnica je Katedre za ekonomiju od 2004. do 2017. U listopadu 2018. Amina Ahec Šonje prelazi u tvrtku Arhivanalitika Ltd za savjetovanje i izdavaštvo kako bi pomogla u upravljanju projektima i razvoju publikacijskog dijela poslovanja, gdje radi i danas. Kao vanjski suradnik i dalje predaje ekonomske kolegije na ZŠEM-u te vodi Katedru za ekonomiju i matematiku.

Znanost

 1. 2020, Urednica, redaktorica i izdavač – knjiga „Ekonomika javnog sektora s hrvatskim primjerima) autori Hrvoje Šimović i Milan Deskar-Škrbić, 2020, Biblioteka Ekonomski lab, Arhivanalitika d.o.o.
 2. 2020, Urednica, redaktorica i izdavač – knjiga „Koronaekonomika: Pet jahača apokalipse“, autori Velimir Šonje i Kristijan Kotarski, 2020, Biblioteka Ekonomski lab, Arhivanalitika d.o.o.
 3. 2019, Urednica, knjiga Prešućeni trijumf liberalizma, autor Velimir Šonje i Darko Polšek, 2019, Biblioteka Ekonomski lab, Ahrivanalitika d.o.o.
 4. 2019, Urednica, knjiga Euro u Hrvatskoj: za i protiv, autor Velimir Šonje,, 2019, Biblioteka Ekonomski lab, Arhivanalitika do.o.
 5. Ahec Šonje, Amina; Deskar-Škrbić, Milan; Šonje, Velimir, 2018, „Efficiency of Public Expenditure on Education: Comparing Croatia with other NMS“, INTED2018 Proceedings: IATED Academy, pp. 2317-2326; doi:10.21125/inted.2018.0439,
 6. Ahec Šonje, Amina, 2018, Osvrt na izlaganje "Struktura investicija i gospodarski rast" // Međunarodni znanstveni skup povodom 25 godina časopisa Ekonomija "Kako poreznim sustavom i poreznom politikom podržati uvođenje EUR-a", Zagreb, Hrvatska, (izlaganje i osvrt na rad autora Anite Čeh Časni i Ljube Jurčića
 7. Ahec Šonje, Amina, 2018, A search for that special place under the sun in modern Europe: migration in the twenty first century // Third Annual Conference of the Western Balkans Migration Network, Zagreb, Hrvatska,// Član programskog odbora konferencije u organizaciji Ekonomskog Instituta Zagreb i Effectusa – visoke škole za financije i parvo
  2018, Za izdavača, – knjiga “ Makroekonomika za ekonomiste i neekonomiste sa hrvatskim primjerima” (autori: Ivo Bićanić i Milan Deskar-Škrbić), 2018, Ekonomski lab, Arhivanalitika d.o.o. (urednik: Velimir Šonje)
 8. Ahec Šonje, Amina, Dijagnostika bolesti hrvatskog obrazovnog sustava (III): o visokom obrazovanju, 2018. (recenziran, popularan rad), travanj 2018, Projekt: Popularizacija ekonomije, efikasnost državnih izdataka u obrazovanje, Ekonomski lab, Arhivanalitika
 9. Ahec Šonje, Amina, Dijagnostika bolesti hrvatskog obrazovnog sustava: drugi dio, 2018. (popularan rad). ožujak 2018, Projekt: Popularizacija ekonomije, efikasnost državnih izdataka u obrazovanje, Ekonomski lab, Arhivanalitika
 10. Ahec Šonje, Amina, Dijagnoza "bolesti" hrvatskog obrazovnog sustava: prvi dio, 2018. (popularan rad), ožujak 2018, Projekt: Popularizacija ekonomije, efikasnost državnih izdataka u obrazovanje, Ekonomski lab, Arhivanalitika
 11. Ahec Šonje, Amina, Kad bikovi polome rogove: valutne krize u Hrvatskoj), svibanj 2017, Projekt: Popularizacija ekonomske znanosti, Ekonomski lab, Arhivanalitika
 12. Ahec Šonje, Amina, Diskriminacija koja može proći), ožujak 2017, Projekt Popularizacija ekonomske znanosti, Ekonomski lab, Arhivanalitika
 13. Ahec Šonje, Amina; Čeh Časni, Anita; Vizek, Maruška, 2014, „The effect of housing and stock market wealth on consumption in emerging and developed countries“, Economic Systems, Vol. 38: 433–450.
 14. Ahec Šonje, Amina et all, 2014, Osnove ekonomije 4, 115 stranica, MATE d.o.o.: Zagreb, udžbenik za 4. razrede srednjih strukovnih škola
 15. Ahec Šonje, Amina et all, 2014, Osnove ekonomije 3, 107 stranica, MATE d.o.o.: Zagreb, udžbenik za 3. razrede srednjih strukovnih škola
 16. Ahec Šonje, A. (urednik), Bokan, N., Botica, M. Mustapić, Z. and Đ. Njavro, 2014, Osnove ekonomije 1, 136 stranica, MATE d.o.o.: Zagreb, udžbenik za 1. razrede srednjih strukovnih škola
 17. Ahec Šonje, A. (urednik), Bokan, N., Botica, M. Mustapić, Z. and Đ. Njavro, 2014, Osnove ekonomije 2, 120 stranica, MATE d.o.o.: Zagreb; udžbenik za 2. razrede srednjih strukovnih škola
  Savjetnik za IFO Institut – World Economic Survey, 2012 – nadalje, izrada ekspertiza i mišljenja o ekonomskoj aktivnosti i prognozama za Hrvatsku