dr. sc. Alen Šimec

Alen Šimec

Alen Šimec rođen je 19.01.1979. U Zagrebu završava III. Gimnaziju, stručni dodiplomski studij na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu (2002.), te stječe stručno zvanje inženjer informatike. Diplomirao je na stručnom dodiplomskom studiju na Visokoj školi za sigurnost, te je stekao zvanje diplomiranog inženjera sigurnosti (2006.). Diplomirao je na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju politehnike, smjer informatika (2008). Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Informacijske i komunikacijske znanosti, te stječe titulu Doktora znanosti, područje društvene znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti. U okvirima sveučilišnog zvanja ostvario je znanstveno suradničko zvanje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2018.), te je na temelju nastavne aktivnosti na sveučilištu i objavljenim radovima dobio nastavno zvanje docenta.

Dr. sc. Alen Šimec sudjelovao je na predavanjima i razgovorima o unaprjeđenju suradnje tvrtke Microsoft s akademskom zajednicom, pohađao je i sudjelovao na stručnim i znanstvenim konferencijama sa radovima koji su objavljeni u tiskanom i digitalnom izdanju. Napisao je četiri knjige objavljene u Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci, te radi na Zagrebačkoj školi ekonomije i menagementa kao viši predavač. Stalni je zaposelnik na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, vlasnik je informatičke firme eBurza Grupa d.o.o., te je član neprofitne organizacije Rotary klub Zagreb.