dr. iur. Božena Ramljak, LL.M.

Božena Ramljak

Dr. iur. Božena Ramljak (LL.M.) je viši predavač na Katedri za pravne discipline Zagrebačke škole ekonomije i managementa gdje predaje Osnove trgovačkog prava i Pravo osiguranja. Također, dr. iur. Ramljak je ovlašteni stalni sudski tumač za njemački jezik te je u punom radnom odnosu odgovorna za poslove višeg savjetnika sektora u Sektoru za harmonizaciju domaćih propisa te međunarodnu suradnju u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Tijekom studija i kasnije u svojoj poslovnoj karijere stjecala je radnog iskustva u marketingu, poduzetništvu i odvjetništvu te je pohađala osposobljavanja te konferencije kako u Hrvatskoj tako i u Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj i Belgiji na područjima prava osiguranja, financijskog prava, trgovačkog prava, radnog prava, europskog prava, preuzimanja dioničkih društava, govorništva i pregovaranja. Aktivno je sudjelovala u pregovorima tijekom predsjedavanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u 2020. godini. Autorica je udžbenika “Pravo osiguranja” te nekoliko drugih članaka na hrvatskom jeziku.

Na Sveučilištu u Heidelbergu (Karls-Ruprecht Universität) završila je studiji pravnih znanost u 2005. godini. Zatim je kao stipendist pokrajine Baden-Württemberg magistrirala komparativne državne i pravne znanosti (Europsko pravo) na Sveučilištu Andrassy Gyula u Budimpešti gdje je stekla zvanje magister legum – LL.M. Doktorirala je na području prava osiguranja na Pravnom fakultetu u Beču.

Znanost

  1. 2018. Ramljak, B., Pravo osiguranja, str. 1. – 350 (MATE, Zagreb 2018.)
  2. 2017. Ramljak, B., Sustav upravljanja i nadzor nad društvima za osiguranje, Informator br. 6458, 20.02.2017., str. 6 – 8, ISSN: 0537 6645
  3. 2011. Vidović, B., Europska politika zaštite okoliša, u zbirci članaka Mintas Hodak, Lj. (ur.), Europska unija (MATE, Zagreb 2011.), str. 447 – 473, ISBN: 978-953-246-120-6
  4. 2011. Vidović, B., Zajednička poljoprivredna politika, u zbirci članaka Mintas Hodak, Lj. (ur.), Europska unija (MATE, Zagreb 2011.), str. 419 – 445, ISBN: 978-953-246-120-6
  5. 2010. Vidović, B., Pravo osiguranja, u zbirci članaka Mintas Hodak, Lj. (ur.), Pravno okružje poslovanja (MATE, Zagreb 2010.), str. 501 – 542, ISBN: 978-953-246-088-9
  6. 2010. Vidović, B., Ugovor o djelu, u zbirci članaka Mintas Hodak, Lj. (ur.), Osnove trgovačkog prava (MATE, Zagreb 2010.), str. 611 – 639, ISBN: 978-953-246-104-6
  7. 2010. Vidović, B., Ugovor o građenju, u zbirci članaka Mintas Hodak, Lj. (ur.), Osnove trgovačkog prava (MATE, Zagreb 2010.) 641 – 678, ISBN: 978-953-246-104-6