Dora Šimunović, mag.iur.

Dora Lozo

Dora Šimunović, mag.iur. je nakon Klasične gimnazije u Zagrebu završila studij prava na Sveučilištu u Zagrebu među 3% najboljih studenata svoje generacije. Međunarodno iskustvo stekla je na Masaryk University u Češkoj. Profesionalnu karijeru je započela radom u odvjetničkom uredu, a zatim položila pravosudni ispit. Na ZŠEM-u radi kao asistentica na Katedri za pravne discipline gdje je uključena u izvođenje nastave na kolegijima Osnove prava, Osnove trgovačkog prava i Pravno okruženje poslova. Istovremeno je član u radnim tijelima ZŠEM-a koja se bave sustavom kvalitete u visokom obrazovanju te aktivno radi na postupcima AACSB i drugih akreditacija. Do 2022. obnaša dužnost v.d. Tajnika ZŠEM-a. Profesionalno se usavršava kroz seminare i edukacije te je sudjelovala na WIPO Summer School on IP i nekoliko seminara na ZŠEM Poslovnoj akademiji. U toku svog obrazovanja završila je i Specijalistički diplomski stručni studij, MBA program na ZŠEM-u. Dodatno radi i kao tajnica Zaklade Ivana Hodak koja dodjeljuje stipendije mladim osobama koje nemaju financijsku mogućnost nastaviti školovanje nakon srednje škole.