Barbara Brzić, bacc. oec.

Barbara Brzic

Barbara Brzić je asistentica na statističkim i matematičkim kolegijima u sklopu Katedre za Ekonomiju i Matematiku. Završila je preddiplomski studij Poslovne matematike i ekonomije na ZŠEM-u, a u završnom radu analizirala je efekt korupcije na produktivnost kompanija. Trenutno je MBA studentica, a specijalizira se u području Kvantitativnih financija. Međunarodno iskustvo stekla je na studentskoj razmjeni u Nizozemskoj na Tilburg University. Analitičko iskustvo stekla je tijekom prakse u odjelu za ekonomske analize u Hrvatskoj Narodnoj Banci. Barbara posjeduje IBM-ov profesionalni certifikat iz podatkovne znanosti “Data science”, mini MBA certifikat ZŠEM Poslovne akademije “Kako upravljati u krizi” te Stanford University certifikat strojnog učenja “Machine Learning”. Aktivna je i kao znanstveni istraživač, a njen koautorski rad “Green Growth in Croatia adapted to local level” prezentirala je na prvoj hrvatsko-japanskoj konferenciji: Suvremeni problem u ekonomiji, 2020.