Ana Rauker, MBA

Ana Rauker

Ana Rauker školovala se na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa gdje je 2006. godine diplomirala na temu Analiza financijskih izvještaja, a Specijalistički stručni studij iz financija i bankarstva završila 2012. Godine, obranivši rad na temu Financijsko modeliranje u Excelu: Izrada modela za projekciju financijskih izvještaja. Tijekom karijere, većinom u naftnoj industriji, obavljala je niz poslova vezanih uz financijski menadžment, poslovno planiranje, kontroling i strategiju. Na ZŠEM-u radi kao vanjski suradnik od 2008. godine na obveznim kolegijima preddiplomskih studija Poslovne financije 1 i 2, Poslovne financije, Financijske institucije i tržišta te izbornom kolegiju Primijenjene financije u Excelu. Pohađala je niz stručnih seminara i internacionalnih radionica. Aktivno govori engleski i talijanski jezik.

Znanost

  1. Leasing: financijski aspekt, Financije, pravo i porezi, 4/2012 (str. 73.-79.), koautori Šimić, A., Silić, D., ISSN 1845-0814
  2. Rast konkurentnosti hrvatskog turizma prema odabranim pokazateljima, Modern management tools and economy of tourism sector in present era, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja – izdanje 2016. godine (str. 345.-358.), koautori Sušić, G., Kovač, K., ISBN 978-86-80194-04-2
  3. Stimulacija zaposlenika, Financije, pravo i porezi, 3/2017 (str. 95.-105.), koautori Šimić, A., Sušić, G., ISSN 1848-6614
  4. Financijski izvještaji i metode njihove analize, Financije, pravo i porezi, 5/2017 (str. 41.-49.), koautori Šimić Kolarević, A., Sušić, G., ISSN 1848-6614
  5. Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća, Financije, pravo i porezi, 6/2017 (str. 63.-73.), koautori Šimić Kolarević, A., Lojna, A., ISSN 1848-6614

Prijevodi

  1. Prijevod na hrvatski jezik udžbenika Osnove financijskog menadžmenta,13. izdanje, autora Van Horne i Wachowicz (naziv izvornika: Fundamentals of Financial Management, 13th Ed.), CIP 801953
  2. Prijevod na hrvatski jezik priručnika Budžetiranje za menadžere, autora Kemp i Dunbar (naziv izvornika: Budgeting for Managers), CIP 000978439

Projekti

  1. Suvoditelj projekta CFA Research Challenge 2017./2018.: Projekt valuacije poduzeća Valamar d.d. s izradom završnog izvješća i davanjem investicijskog savjeta/preporuke
  2. Suvoditelj projekta CFA Research Challenge 2019./2020.: Projekt valuacije poduzeća Adtlantic grupa d.d. s izradom završnog izvješća i davanjem investicijskog savjeta/preporuke