Tko su mlade snage ZŠEM-a?

Ovo je priča o mladim asistentima i predavačima Zagrebačke škole ekonomije i managementa.

 

Mladi tim koji je bogato iskustvo stekao u Hrvatskoj i u inozemstvu, te u korporativnom i akademskom sektoru, značajno pridonosi konstantnoj inovativnosti i digitalizaciji ZŠEM-a.

Surađuju sa studentima kroz nastavu i interaktivne projekte, a kolege na ZŠEM-u znaju ih kao digital natives.

Matea Hanžek, MBA trenutno je doktorandica na University of Brighton u Engleskoj te uz razne projekte u turizmu predaje Turizam i Marketing na ZŠEM-u. Nakon preddiplomskog i MBA studija na ZŠEM-u, Matea je magistrirala kao najbolji student u generaciji na Edinburgh Napier University gdje se specijalizirala u području Heritage and Cultural Tourism Management. Profesionalno međunarodno iskustvo u turizmu Matea je stekla u konzultantskoj tvrtci Horwath HTL u Londonu i u hotelu Corinthia Hotel London, dok je međunarodno znanstveno iskustvo stekla dodatnim usavršavanjem na London School of Economics and Political Science (LSE) i Sveučilištu Oxford, a studentske razmjene provela je u Norveškoj na BI Norwegian School of Management i u Španjolskoj na Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Matea je prošle godine izdala svoj prvi samostalni studentski udžbenik “Principles of Tourism Destination Branding – Theory and Research”. Matea se bavi znanstvenim istraživanja u području brendiranja gradova i destinacija; gastronomije i turizma; turizma i vizualnih identiteta, a najviše od svega voli rad sa studentima.

Philip Vranešić, MBA, rođen u North Vancouveru u Kanadi, redovni je predavač na katedri za Management, poduzetništvo i digitalnu transformaciju. Trenutno je doktorand na DBA programu Sheffiled Hallam University-a (SHU) u Engleskoj. Njegovo prvo iskustvo sa ZŠEM-om kreće 2010. godine upisivanjem preddiplomskog studija ekonomije i managementa. Tijekom studija je stvorio interes prema managementu, marketingu. i općenito prema istraživanju. Nakon diplome, postaje asistentom na ICT katedri gdje prepoznaje važnost tehnologije u današnjem digitaliziranom svijetu te upisuje ZŠEM-ov MBA program u svrhu specijalizacije u području Management informacijskih sustava. Velik se dio njegove MBA pustolovine odvio u Singapuru gdje je proveo jedan semestar studentske razmjene na jednom od najboljih studija na svijetu – Nanyang Technological University (NTU). Sa stečenim znanjem i međunarodnim iskustvom, Philip se razvija na području IT managementa i digitalnog marketinga. Osim što predaje, bavi se projektima i istraživanjima te publicira znanstvene radove u područjima interesa. Svoje praktično znanje i vještine u raznim programskim alatima prenosi i održavanjem seminara (od sada webinara) jer vjeruje da su to vještine koje su potrebne u današnjem svijetu.

Matej Nakić, magistar je psihologije, a trenutno pohađa i MBA program na ZŠEM-u. Matej je završio i MINI MBA na Luxembourg School of Business iz Kriznog Managementa, a dodatno se usavršava i kroz IBM treninge u području Machine learning, Data science i Data analysis. Predavač je na kolegijima Ponašanje potrošača i Socijalna psihologija. Uz predavanja, Matej je iznimno aktivan i u znanstveno-istraživačkom timu Katedre za management, poduzetništvo i digitalnu transformaciju na temu motivacije i volontiranja. Radovi su prepoznati od uglednih znanstvenih udruženja poput japanskog IAFOR-a (International Academic Forum) i međunarodne istraživačke platforme EURASIA. Znanstvene radove Matej je prezentirao i na ECAH konferenciji u Londonu i ICBELLP konferenciji u Amsterdamu. Pored toga, autor je poglavlja udžbenika o kvantifikaciji kvalitete života, u izdanju Springera, koji je trenutno u pripremi. To je jedna hvale vrijedna međunarodna inicijativa koja će, vjeruje Matej, oplemeniti mjere zadovoljstva kvalitetom života koristeći prednosti digitalne tehnologije.

Dora Lozo, završila je studij prava na Sveučilištu u Zagrebu među 3% najboljih studenata svoje generacije. Međunarodno iskustvo stekla je na Masaryk University u Češkoj. Profesionalnu karijeru je započela radom u odvjetničkom uredu, a zatim položila pravosudni ispit. Danas radi kao asistentica na Katedri za pravne discipline na ZŠEM-u. Uključena je u nastavu na kolegijima Osnove trgovačkog prava, Pravno okruženje poslovanja i Pravo intelektualnog vlasništva, a radi i na razvijanju novih izbornih kolegija iz područja prava. Osim toga, uključena je u radna tijela koje se bave sustavom kvalitete u visokom obrazovanju te aktivno radi na postupcima AACSB i drugih akreditacija ZŠEM-a. Dodatno se usavršava kroz seminare i edukacije pa je tako sudjelovala na WIPO Summer School on IP i nekoliko seminara na ZŠEM Poslovnoj akademiji. Trenutno završava Specijalistički diplomski stručni studij, MBA program na ZŠEM-u. Radi i kao tajnica Zaklade Ivana Hodak koja dodjeljuje stipendije mladim, talentiranim osobama koje nemaju financijsku mogućnost nastaviti školovanje nakon srednje škole.

Zdravka Biočina doktorirala je s 28 godina na Poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike Sveučilišta u Zagrebu. Prethodno je diplomirala primijenjenu lingvistiku i govorništvo. Za vrijeme studija primila je nagradu Franjo Marković za znanstveni rad. Od 2015. godine suradnica je na projektu Filozofskog fakulteta u Zagrebu Forenzična fonetika. Članica je organizacijskih odbora dviju međunarodnih konferencija. Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa izvodi nastavu na hrvatskome i engleskome jeziku iz predmeta Govorništvo i Poslovne komunikacije. U suradnji sa ZŠEM Poslovnom akademijom održava seminare iz javnog nastupanja i komuniciranja za poslovnu zajednicu. U lipnju je završila MINI-MBA na Luxembourg School of Business s fokusom na Krizni management. Objavljuje znanstvene radove na hrvatskom i engleskom i sudjeluje na brojnim konferencijama diljem Europe.

Nikol Šćrbec, MBA, trenutno je doktorandica na sveučilištu Sheffield Hallam University u Velikoj Britaniji. Preddiplomski i diplomski MBA studij s fokusom na Financije i bankarstvo završila je na ZŠEM-u, a međunarodno iskustvo stekla je tijekom razmjene na Neoma Business School u Francuskoj, te na IESE Business School u Španjolskoj gdje je završila International Faculty Development Program. Nikol je predavač na Katedri za Financije i računovodstvo na ZŠEM-u, a od 2019. godine predaje i u Luxembourgu na Luxembourg School of Business. Koautor je priznatog znanstvenog rada koji je objavljen u znanstvenom časopisu Physica A s impakt faktorom 2.243. Uz predavanja i znanstveno-istraživačke projekte,  Nikol profesionalnu karijeru razvija u području marketinga. Direktorica je marketinga na ZŠEM-u, a bogato iskustvo stekla je i u području event managementa kroz organizaciju godišnjih konferencija; New Europe Business Forum i Higher Education Institutions Conference te godišnjeg ZŠEM bala. Uz kolegicu Iviju Bernatović, voditeljica je i ZŠEM alumni projekta.

Iako mu je tek 23 godine, Luka Knežević, završio je dva preddiplomska studija na prestižnom sveučilištu MIT (Massachusetts Institute of Technology) iz područja ekonomije i financija. Na ZŠEM-u je asistent na kolegijima Međunarodna ekonomija i Poslovne financije, a kaže kako mu je čast biti dio ZŠEM-a te studentima prenositi svoje znanje i iskustvo stečeno na MIT-u. Glavna područja interesa, za Luku su, financijska tržišta i teorija igara, a dosad je radio i na modelima pronalaženja čistih arbitraža te procjene cijena opcija za vrijeme kvartalnih objava.

Barbara Brzić, asistent je na statističkim i matematičkim kolegijima u sklopu Katedre za Ekonomiju i Matematiku. Završila je preddiplomski studij Poslovne matematike i ekonomije na ZŠEM-u, a u završnom radu analizirala je efekt korupcije na produktivnost kompanija. Trenutno je MBA studentica, a specijalizira se u području Kvantitativnih financija. Međunarodno iskustvo stekla je na studentskoj razmjeni u Nizozemskoj na Tilburg University. Analitičko iskustvo stekla je tijekom prakse u odjelu za ekonomske analize u Hrvatskoj Narodnoj Banci. Barbara posjeduje IBM-ov profesionalni certifikat iz podatkovne znanosti “Data science”, mini MBA certifikat ZŠEM Poslovne akademije “Kako upravljati u krizi” te Stanford University certifikat strojnog učenja “Machine Learning”.  Aktivna je i kao znanstveni istraživač, a njen koautorski rad “Green Growth in Croatia adapted to local level” prezentirala je na prvoj hrvatsko-japanskoj konferenciji: Suvremeni problem u ekonomiji, 2020.

Margareta Jurčić u području računovodstva razvija se još od srednje škole sudjelujući na natjecanju iz Knjigovodstva te kroz stručnu praksu u računovodstvenom servisu. Iako ima samo 30 godina, u računovodstvu je već punih 15, a kao svoj životni moto ističe: “Sve u životu treba biti u balansu – onako kako je to i u računovodstvu”.  Netom nakon diplomskog studija, Margareta je otvorila i svoj računovodstveni servis Statera (lat. balans) koji je u narednim godinama vodio poslovne knjige desecima klijenata. Svoju karijeru usmjerila je prema akademiji zbog ljubavi prema prenošenju znanja, a 2019. završila je Program pedagoško-psihološkog obrazovanja na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu kako bi na taj način stekla dodatne vještine u nastavi. Predavačko iskustvo stječe od 2013. godine, a osim kao predavač na Katedri za financije i računovodstvo, Margareta surađuje i na EU projektima kao asistent voditelja projekta, te s Prodekanom za znanost, prof.dr.sc. Borisom Podobnikom surađuje na znanstveno- istraživačkim projektima.

Luka Parat, kreativac je i ekonomist, a trenutno je asistent na kolegiju Osnove ekonomije. Nakon završenog preddiplomskog studija na ZŠEM-u, završio je Masters in Serious Game Design na University of Amsterdam. Serious Games Design inače pokriva područje gejmifikacije, odnosno dizajn edukativnih igara, simulatora, programa za obučavanje i razvoj igara za razne svrhe, ne samo zabavne. Luka je morao zadovoljiti stroge kriterije upisa te biti među 4% najboljih međunarodnih studenata kojima se pruža mogućnost upisa. U Amsterdamu je proveo ukupno 5 godina, a za to vrijeme izrađivao je makrame, ručno rađen namještaj od drva, te radio kao DJ. U slobodno vrijeme i dalje se bavi glazbom, kompozicijom i produkcijom, a vješt je na gitari, sintisajzeru i bubnjevima.