1920 1080 (5)

Međunarodno akreditirani programi

Prijavi se

60 ECTS

Diplomski MBA program

DBA

Doktorski studij poslovne administracije